see more

Cycling: 100th Tour of Italy 2017 / Stage 12 Podium / Omar FRAILE (ESP) Blue Mountain Jersey / Celebration / Forli - Reggio Emilia (229km) / Giro / (Photo by Tim de Waele/Corbis via Getty Images)

Cycling: 100th Tour of Italy 2017 / Stage 12
Podium / Omar FRAILE (ESP) Blue Mountain Jersey / Celebration / 
Forli -  Reggio Emilia  (229km) / Giro /  (Photo by Tim de Waele/Corbis via Getty Images)