RIO DE JANEIRO, BRAZIL, APRIL 01: English singer  Elton John performs at the Sapucai Apotheosis downtown in Rio de Janeiro, Brazil,  on April 01, 2017,
 (Photo by FABIO TEIXEIRA/Anadolu Agency/Getty Images)