BAHRAIN, BAHRAIN - MARCH 01:  Kamui Kobayashi of Japan and Caterham  poses at Bahrain International Circuit on March 1, 2014 in Bahrain, Bahrain.  (Photo by Peter J Fox/Getty Images)