NEW YORK, NY - AUGUST 11:  Bobby Shmurda attends ALife Sessions Presents: Bobby Shmurda & Yo Gotti on August 11, 2014 in New York City.  (Photo by Johnny Nunez/WireImage)