see more

FREIBURG IM BREISGAU, GERMANY - AUGUST 01: Hikaru Naomoto of SC Freiburg poses during the SC Freiburg Women's team presentation on August 1, 2018 in Freiburg im Breisgau, Germany. (Photo by Alexander Scheuber/Getty Images)

FREIBURG IM BREISGAU, GERMANY - AUGUST 01: Hikaru Naomoto of SC Freiburg poses during the SC Freiburg Women's team presentation on August 1, 2018 in Freiburg im Breisgau, Germany. (Photo by Alexander Scheuber/Getty Images)