see more

Cycling: 4th Tour de France Saitama Criterium 2016 Marino KOBAYASHI (JPN)/ Saitama - Saitama (57km) / / TDF Saitama Criterium / ©Tim De WaeleKT/Tim De Waele/Corbis via Getty Images)

Cycling: 4th Tour de France Saitama Criterium 2016
Marino KOBAYASHI (JPN)/ 
Saitama - Saitama (57km) / 
/ TDF Saitama Criterium / ©Tim De WaeleKT/Tim De Waele/Corbis via Getty Images)