see more

Cycling: 24th Japan Cup 2015/ Criterium GEOGHEGAN HART Tao (Gbr)/ Utsunomiya-Utsunomiya (35.65 km)/ Criterium Japan Cup/ (c) Tim De Waele (Photo by Tim de Waele/Corbis via Getty Images)

Cycling: 24th Japan Cup 2015/ Criterium GEOGHEGAN HART Tao (Gbr)/ Utsunomiya-Utsunomiya (35.65 km)/ Criterium Japan Cup/ (c) Tim De Waele (Photo by Tim de Waele/Corbis via Getty Images)