Alaga, Ethiopia - October 13: Farmer picking their harvest an a field on October 13, 2015 in Alaga, Ethiopia. (Photo by Thomas Imo/Photothek via Getty Images)