View of snow covered mountain range, Hochgurgi, Austria